การุณยฆาตสัตว์เลี้ยง: การตัดสินใจที่ยากที่สุดของคนเลี้ยงสัตว์

การการุณยฆาตสัตว์เลี้ยงเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่สัตว์เลี้ยง โดยการตัดสินใจดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องพิจารณาหลากหลายปัจจัยร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น คุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงในช่วงบั้นปลาย ความเจ็บปวดที่สัตว์เลี้ยงกำลังเผชิญ และคำแนะนำจากสัตวแพทย์ ท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจที่จะการุณยฆาตสัตว์เลี้ยงหรือไม่นั้น ควรพิจารณาโดยยึดถือสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก การขอความช่วยเหลือและมองหาแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เราตระหนักถึงการตัดสินใจที่เป็นการเห็นอกเห็นใจสัตว์เลี้ยงได้ดีที่สุด

การการุณยฆาตสัตว์เลี้ยงคืออะไร?

การการุณยฆาตสัตว์เลี้ยงเป็นวิธีการที่สัตวแพทย์ใช้ยุติความทรมานของสัตว์เลี้ยงอย่างมีมนุษยธรรมและมีความเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์มากที่สุด โดยจะเป็นการฉีดยาเพื่อให้สัตว์เลี้ยงจากไปอย่างสงบและไม่รู้สึกเจ็บปวด โดยการการุณยฆาตจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ดีอย่างมีนัยยะสำคัญ และเมื่อการรักษาพยาบาลทางการแพทย์นั้นไม่สามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้อีกต่อไป

เมื่อไหร่ที่ควรคิดถึงการการุณยฆาตสัตว์เลี้ยง?

การตัดสินใจการุณยฆาตสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำโดยยึดความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก และการตัดสินใจใด ๆ ก็ถือเป็นเรื่องของปัจเจกอย่างยิ่ง ในฐานะคุณพ่อคุณแม่สัตว์เลี้ยง ทุกคนพยายามอย่างที่สุดในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยง โดยคำนึงถึงความสามารถในการกิน การเคลื่อนไหว การทำกิจกรรมที่ทำให้หมาแมวของเรามีความสุข และความเจ็บปวดหรือความไม่สบายตัวของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก การขอคำปรึกษาจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นอกเห็นใจจึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการตัดสินใจ เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ถึงแนวทางปฏิบัติและวางแผนช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงต่อไปตามวัตถุประสงค์

1. ความเจ็บปวด: ประเมินความเจ็บปวดหรือทรมานที่สัตว์เลี้ยงต้องรู้สึก หากความเจ็บปวดของสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นอาการที่เรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรืออาการเจ็บป่วยที่เจอนั้นทำให้คุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงตกต่ำลงเป็นอย่างมาก การการุณยฆาตเพื่อป้องกันความเจ็บปวดทรมานต่อไปก็อาจเป็นทางเลือกที่มีความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตแล้ว

2. น้ำหนักลดและไม่อยากอาหาร: ความรู้สึกไม่อยากอาหารนั้นนำไปสู่น้ำหนักที่ลดลง อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงโดยรวม

3. หายใจลำบากหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้: หากสัตว์เลี้ยงของทุกคนมีปัญหาทางด้านการหายใจ หรือสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสะดวก ทั้งสองสิ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างมาก

4. ไม่รู้สึกถึงความสุขอีกต่อไป: ลองสังเกตดูว่าสัตว์เลี้ยงของเรายังคงมีความสนใจหรือตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรมโปรดอยู่อีกหรือไม่ เมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรารู้สึกว่าตัวกระตุ้นนั้นไม่น่าสนใจและไม่ตอบสนองต่อสิ่งนั้นอีกต่อไป ไม่มีความรู้สึกอยากปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว หรือเลิกสนใจในสิ่งที่เคยรักมาก ๆ ไป นั่นอาจหมายถึงความสุขที่จางหายไปจากชีวิตของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง

5. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา: หากการรักษาสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ส่งผลดีเท่าที่ควร หรือการประเมินผลสุขภาพนั้นบ่งบอกว่าไม่สามารถดีขึ้นได้ การตัดสินใจการุณยฆาตสัตว์เลี้ยงก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันความเจ็บปวดทรมานที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปได้เช่นเดียวกัน

ถึงเวลาเอ่ยคำลา

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจการุณยฆาตสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์จะอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ และข้อควรพิจารณาให้ทุกคนเข้าใจ โดยทั่วไปแล้ว การการุณยฆาตสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นการฉีดยาระงับความรู้สึก (Barbiturate Anesthetic) ที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงจากไปอย่างสงบและไร้ความเจ็บปวด สัตวแพทย์จะทำให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงของเรานั้นรู้สึกสงบอยู่ตลอดทุกขั้นตอน และอาจเสนอทางเลือกในการใช้ยากดประสาทเพื่อช่วยลดความเครียดและผ่อนคลายความกังวลของสัตว์เลี้ยงลง

การตัดสินใจที่จะการุณยฆาตสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สิ่งที่สำคัญคือการที่รู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจเพื่อยุติความเจ็บปวดทรมานที่สัตว์เลี้ยงของเราต้องเจอ โดยต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทำการตัดสินใจ

  • นัดหมายสัตวแพทย์เพื่อพาสัตว์เลี้ยงเข้ากระบวนการการุณยฆาต: ติดต่อสัตวแพทย์ที่ไว้ใจให้เร็วที่สุดหลังการตัดสินใจ เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางไปสู่ขั้นตอนต่อไป
  • คิดเรื่องการฌาปนกิจล่วงหน้า: เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคิดว่าเราต้องการจัดการกับร่างของสัตว์เลี้ยงอย่างไรเมื่อน้องจากไปแล้ว โดยมีทางเลือกหลายแบบ เช่น การฝัง การเผา และการฌาปนกิจด้วยน้ำ
  • อยู่กับสัตว์เลี้ยงจนวินาทีสุดท้าย: แม้การที่ต้องมองเห็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราจากไปจะเป็นเรื่องยาก แต่การอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายนั้นจะมีความหมายกับทุกคนและสัตว์เลี้ยงมากที่สุด เพราะนั่นหมายถึงการเอ่ยคำลา ปลอบประโลมหัวใจกันและกัน และนำพาสัตว์เลี้ยงไปสู่โลกใบใหม่ด้วยสัมผัสและถ้อยคำที่อ่อนโยน เป็นการมอบความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย และคำลาให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นครั้งสุดท้าย

ในห้องที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้า มีแสงไฟแยงตาและความหนาวเหน็บ สัตว์เลี้ยงของเราจะรู้สึกสับสน เจ็บปวด และหวาดกลัว การอยู่กับสัตว์เลี้ยงในช่วงเวลาสุดท้ายนี้อาจเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบาก แต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนควรทำ สัตว์เลี้ยงนั้นอาจอยู่ในช่วงหนึ่งของชีวิตเรา แต่เราเป็นเหมือนทั้งชีวิตของเขา สัตว์เลี้ยงของเราอาจเจ็บปวดแสนสาหัสโดยที่ไม่รู้ว่าโรคหรือความเจ็บป่วยที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นั้นคืออะไรหรือร้ายแรงขนาดไหน รู้แต่เพียงว่ามันคือความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ต้องการคนที่เข้าใจและรักเขาที่สุดมาคอยอยู่เคียงข้าง และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องอยู่ตรงนั้นในวาระสุดท้ายของสัตว์เลี้ยง แม้มันจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ถึงกระทำในฐานะพ่อแม่สัตว์เลี้ยงก็ตาม

ความเศร้าของการสูญเสียจากการการุณยฆาตสัตว์เลี้ยง

การบอกลาสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรานั้นเป็นเรื่องที่ยากและเป็นประสบการณ์ที่มีอารมณ์มากมายมาเกี่ยวข้อง การรับมือกับความเศร้าและการบอกลานั้นเป็นการเดินทางที่ยากลำบาก โดยเรามีคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถดูแลหัวใจของตัวเองจากความเจ็บปวดทีละเล็กทีละน้อย

  • บอกตัวเองว่าทุกการทำใจต้องใช้เวลา ปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ แสดงความรู้สึกที่มีออกมา และเศร้าเสียใจกับการสูญเสียได้อย่างเต็มที่
  • แบ่งปันความรู้สึกของตัวเองกับคนอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์การสูญเสียสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันก็อาจเป็นทางที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ เพราะนั่นหมายความว่าจะมีคนที่เข้าใจว่าเรากำลังเจออะไรอยู่มาคอยรับฟัง และอาจจะช่วยให้เรามองเห็นหนทางในการทำใจให้สงบได้ในที่สุด
  • ทำกล่องความทรงจำที่รวมเอาสิ่งของ เรื่องราว ภาพถ่ายของสัตว์เลี้ยงไว้ หรือปลูกต้นไม้เล็ก ๆ ไว้เพื่อระลึกถึงสัตว์เลี้ยงเพื่อนเก่า
  • ความเศร้าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาทำใจ นั่นทำให้การอดทนรอให้ตัวเองค่อย ๆ เยียวยาจนผ่านพ้นไปได้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ พยายามอย่าเร่งรัดตัวเองให้ผ่านไปให้เร็วที่สุดหรือตั้งเป้าหมายในการทำใจที่เกินจริงจนเกินไป

ในขณะที่ความเจ็บปวดจากการตัดสินใจที่จะปล่อยสัตว์เลี้ยงไปนั้นอาจเป็นสิ่งที่เอ่อล้นเกินกว่าจะรับมือได้ไหว เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าการตัดสินใจดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อนำพาสัตว์เลี้ยงไปสู่ความสงบ ปลดปล่อยเพื่อนรักของเราจากความเจ็บปวดที่ต้องเจอในชีวิตไปด้วยความเมตตาต่อกัน เมื่อเวลาผ่านพ้นไป ความรักอันไร้เงื่อนไขที่ทั้งเราและสัตว์เลี้ยงเคยมีด้วยกันจนวันสุดท้ายจะทำให้ความเจ็บปวดนั้นทุเลาลง และความทรงจำล้ำค่าที่เคยมีร่วมกันนั้นก็จะชัดเจนขึ้นมาในใจของทุกคนอีกครั้ง

บทความนี้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาโดยสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVET)

 


📰 MyFriend’s Paw report ข่าวสารและเทรนด์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่จริงจัง จริงใจ และให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อคุณพ่อคุณแม่น้อง ๆ รู้เท่าทันสิ่งใหม่ในวงการสัตว์เลี้ยงแบบรอบด้าน!

🐶🐱 MyFriend แอปของเหล่าสัตว์เลี้ยง ให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเจ้าน้องเพื่อนซี้ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยบริการและคอนเทนต์สนุก ๆ มากมาย!

References 

Author

Enjoyed the article? Share with a Friend!